REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres kidsconcept@kidsconcept.pl lub w formie pisemnej na adres: Kidsconcept, 81-222 Gdynia, ul. Morska 174. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  • paragon lub fakturę potwierdzającą zakup
  • zdjęcia wad produkcyjnych lub uszkodzeń w transporcie

Zgodnie z ustawą z dnia  30 maja 2014 r. przysługuje Państwu termin 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić na  formularzu, którego wzór stanowi załącznik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Prawo odstąpienia  nie dotyczy mebli wykonanych według specyfikacji  klienta służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a takie właśnie meble stanowią większość naszej oferty. Przed zakupem prosimy skonsultować się z obsługą sklepu, czy zamawiany towar podlega możliwości zwrotu bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia nie dotyczy umów w których kwota do zapłaty nie przekracza 50zł .

W przypadku odstąpienia Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszt zwrotu zamówienia do sklepu ponosi kupujący.

Kupujący zwracając   towar ma obowiązek  odesłać go w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem   wraz z kompletem dokumentów: paragonem/fakturą Vat a także " oświadczeniem " o skorzystaniu z prawa do zwrotu.

Towar należy odesłać na adres: Kidsconcept, 81-222 Gdynia, ul. Morska 174

Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności w tym koszty dostarczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania mebli z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Produkt dodany do ulubionych